Innbytte og finansiering

Eg hjelper kunden med finansiering og innbytte av bil. I 2017 selde eg om lag 80-100 bruktbilar, ein auke i omsetninga med 44% frå 2016.